image


APLIKACJA „LEKCJA+” - POLITYKA PRYWATNOŚCI


 1. Niniejszy dokument opisuje politykę prywatności aplikacji mobilnej "Lekcja+" firmy VULCAN sp. z o.o.


 2. Aplikacja przechowuje na urządzeniu, na którym jest zainstalowana, poniższe dane:


  1. Dane umożliwiające zarejestrowanie lekcji, w tym nazwę jednostki sprawozdawczej, rozkłady materiału, nazwy oddziałów, plan lekcji


  2. Dane dotyczące nauczycieli (nazwiska i imiona, nauczane przedmioty) i uczniów (nazwiska i imiona, oceny, frekwencję i uwagi uzyskane na lekcji)


  3. Zaszyfrowany unikalny certyfikat Aplikacji, tworzony w procesie rejestracji Aplikacji po stronie VULCAN Sp. z o.o.


 3. Dane o których mowa w punkcie 2. powyżej są przechowywane na urządzeniu tak długo, jak długo jest zainstalowana Aplikacja. Dane są wykorzystywane wyłącznie w celach związanych

  z funkcjonowaniem Aplikacji oraz systemu Uczniowie Optivum NET+.


 4. Dane o których mowa w punkcie 2. powyżej są wysyłane do systemu Uczniowie Optivum NET+.


 5. W procesie rejestracji urządzenia wysyłane są dane, wykorzystywane w celu jednoznacznego zidentyfikowania Aplikacji.


 6. Administratorem danych o których mowa w punkcie 2. powyżej jest Dyrektor danej Jednostki Oświatowej, uprawnionej do korzystania z systemu Uczniowie Optivum NET+. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich zabezpieczania określone są w dokumentacji, prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Administratora danych.


 7. Komunikacja między aplikacją mobilną a systemem odbywa się poprzez serwis z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Wszystkie wysyłane dane są podpisane prywatnym kluczem kryptograficznym pracownika korzystającego z aplikacji i weryfikowane za pomocą klucza publicznego.


 8. Wszystkie dane przetrzymywane na urządzeniu przez Aplikacje są w postaci zaszyfrowanej bazy.


 9. Aplikacja nie pobiera ani nie wysyła żadnych danych osobowych z urządzenia, na jakim jest zainstalowana. Aplikacja pobiera i zarządza wyłącznie danymi z systemu Uczniowie Optivum NET+, nie ma żadnego wpływu na dane, które nie występują w systemie, a występują na urządzeniu.


 10. Instalacja Aplikacji jest równoznaczna z pełną akceptacją postanowień niniejszej Polityki prywatności. Brak tej akceptacji uniemożliwia instalację lub oznacza konieczność niezwłocznego odinstalowania Aplikacji.


 11. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie http://aplikacje.vulcan.pl/uonetplus/politykaprywatnosci.html.

 12. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: VULCAN sp. z o.o.

ul. Wołowska 6

51-116 Wrocław

tel. 71 757 29 29

email: cok@vulcan.edu.pl


image


VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław, tel./faks: 71 757 29 29, cok@vulcan.edu.pl, www.vulcan.edu.pl

KRS 0000153176, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy, NIP 898-001-44-51, Kapitał zakładowy 2 700 000 zł