Witryna dla rodziców/ucznia

W górę  Poprzedni  Następny

Witryna dla rodziców/ucznia zawiera informacje z systemu Uczniowie Optivum NET dedykowane tym właśnie użytkownikom. Uczniowie oraz ich rodzice używając przeglądarki internetowej mogą na bieżąco obserwować postęp procesów edukacyjnych zarówno ze strony szkoły jak i ucznia. Witryna umożliwia też prowadzenie dwukierunkowej komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami.

Dostarczanie danych do witryny

Źródłem danych dla Witryny dla rodziców/ucznia jest Dziennik lekcyjny Optivum. Przesyłanie danych odbywa się na bieżąco po wpisaniu i zapisaniu danych. Dlatego też rzetelność informacji przekazywanych uczniom i ich rodzicom w witrynie zależy bezpośrednio od rzetelności prowadzenia dziennika lekcyjnego. Chodzi tu przede wszystkim o kompletność i poprawność merytoryczną wprowadzanych danych.

Należy przy tym dbać o prawidłowe zapisywanie także tych informacji, które na ogół nie trafiają do tradycyjnie prowadzonych dzienniczków uczniów, a zwłaszcza:

nazw zajęć i ich skrótów,
nazw zadań i ich typów,
tematów lekcji.

Odpowiedzialność za jakość danych dostarczanych uczniom i ich rodzicom spoczywa na wszystkich osobach wprowadzających dane do Dziennika lekcyjnego Optivum. Należy mieć świadomość tego, że indywidualna niestaranność czy zaniechanie będzie mieć wpływ na ostateczny kształt prezentowanych informacji i pośrednio wpłynie także na obraz całej szkoły.

Definiowanie użytkowników

Użytkownikami witryny są wszyscy uczniowie i ich rodzice/opiekunowie wpisani do bazy. Nie definiuje się ich odrębnie jako użytkowników systemu. Aby uczeń albo jego rodzic/opiekun mógł się zalogować do systemu, użytkownik z odpowiednimi uprawnieniami np. administrator, sekretarka lub wychowawca musi wpisać adres e-mail w kartotece osobowej ucznia. I tak: na zakładce Adresy należy wpisać adres e-mail ucznia, natomiast na zakładce Rodzina/Opiekunowie adres e-mail rodziców/opiekunów. Należy pamiętać żeby konto e-mail ucznia było różne od konta e-mail rodziców/opiekunów (z powodu różnicy uprawnień w dostępie do witryny).

 

UWAGA!

Administrator lub osoba uprawniona mogą nadać lub odebrać dostęp do Witryny rodziców/ucznia poprzez zaznaczenie/usunięcie zaznaczenia w polu dostęp do witryny UONET.

Adres e-mail jest loginem użytkownika w Witrynie dla rodziców/ucznia.

W wypadku rodziców/opiekunów mających więcej niż jedno dziecko w szkole wpisanie tego samego adresu e-mail rodziców (w kartotekach osobowych uczniów) pozwoli zobaczyć rodzicom informacje o wszystkich dzieciach.

E-mail zapraszający do systemu

Administrator lub wychowawca oddziału ma możliwość z poziomu Dziennika lekcyjnego Optivum wygenerowania do wszystkich lub wybranych uczniów i ich rodziców/opiekunów wiadomości e-mail zapraszających do zalogowania się w Witrynie i określenia swojego hasła.

W celu wysłania wiadomości powitalnej w oknie Dziennik, na liście uczniów należy zaznaczyć wszystkich lub wybranych uczniów, którym ma być wysłana wiadomość, a następnie z menu kontekstowego wybrać opcję Wyślij wiadomość powitalną do ucznia i opiekunów. W wiadomości podany jest link do strony, na której użytkownik może ustalić swoje hasło dostępu.

wiadomosc_powitalna

Po wysłaniu wiadomości wygenerowany zostaje raport potwierdzający wysłanie wiadomości powitalnych.